Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Aktualności - pedagog i psycholog

Herbatka na piątkę

Herbatka dla ucznia, czyli profilaktyka z kuchennej szafki 😊😊😊

Składniki herbatki są tak dobrane, że mają  korzystne działanie szczególnie dla  osób uczących się i przy  dużym wysiłku intelektualnym.
Polecamy ją więc naszym uczniom, przede wszystkim  z klas ósmych, których czekają egzaminy. Może to będzie herbatka „na piątkę”? (więcej…)

Dla ósmoklasistów

 

Zespół specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4  przygotował krótki poradnik
„Jak sobie radzić ze stresem przed egzaminem” .
Zachęcamy do przeczytania i skorzystania ze wskazówek i porad. Życzymy powodzenia.

(Aby zapoznać się z tekstem- czytaj dalej i kliknij w tytuł.)

Współpraca szkoły z PPP nr 4

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4, która udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z dzielnicy Widzew. Placówka wspiera dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, podnoszeniu efektywności uczenia się, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Zatrudnia doświadczonych pracowników – psychologów, pedagogów, logopedów. Więcej informacji w zakładce pedagog i psycholog/ważne informacje.

„Łódź przeciw przemocy”

Przemoc łamie podstawowe prawa człowieka.  Możesz powiedzieć STOP i zwrócić się o pomoc.  Epidemia koronawirusa i związany z nią przymus odosobnienia zintensyfikowały zjawisko przemocy domowej, jak wynika z najnowszych doniesień medialnych. Izolacja społeczna, przebywanie na niedużej powierzchni, niepewność finansowa oraz nasilający się lęk o przyszłość zdecydowanie wzmagają to zjawisko. (więcej…)

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Szanowni Państwo,
z Ogólnopolskiego Raportu Badań Społecznych (2019) wynika, że rodzice nie zdają sobie sprawy ze skali cyberprzemocy. 15,8% rodziców wie, że ich dziecko doświadczyło przemocy słownej w internecie. Tymczasem 48,8% nastolatków twierdzi, że było ofiarą agresji słownej
w sieci. „Nie zagub dziecka w sieci” – Kampania Ministerstwa Cyfryzacji służąca bezpieczeństwu dzieci w sieci. (więcej…)

Strona: