Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Obiady

Jadłospis

Data Dzień tygodnia Zestaw dań
22.05.2023 poniedziałek – pomidorowa z makaronem
– gulasz drobiowy, ziemniaki, ogórek zielony, kompot/woda
   Alergeny: gluten, seler
23.05.2023 wtorek
– , kompot/woda
   Alergeny: gluten, seler, jajo, mleko
24.05.2023 środa
– , kompot/woda
    Alergeny: gluten, seler, mleko, jajko
25.05.2023 czwartek
– , kompot/woda
   Alergeny: seler, gluten,  mleko, jajko
26.05.2023 piątek – zalewajka z białą kiełbasą
– ryż z musem jabłkowym, jogurtem i śmietaną , kompot/woda
   Alergeny: seler, gluten, mleko

 

Abonament

 Osoby chętne do korzystania z obiadów zobowiązane są podpisać umowę.

Umowa o korzystanie z obiadów 2022/2023

Na tej podstawie wydawane będą abonamenty obiadowe na wrzesień.
W kolejnych miesiącach abonamenty zapisanym dzieciom wydawać będą wychowawcy.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia będą pobierane z dołu, tzn. do 16 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata (np. za wrzesień opłata
pomniejszona o odpisy z tego miesiąca będzie pobierana w październiku).
Następnie do 6 dnia każdego miesiąca informacja o należnej do zapłaty kwocie
będzie podawana Państwu przez wychowawców poszczególnych klas.
Proszę nie wpłacać pełnej kwoty, lecz czekać na wiadomość  od nauczycieli
i wpłacać podaną przez nich kwotę, pomniejszoną już o odpisy z poprzednich miesięcy.

Opłaty należy dokonywać na konto:
Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź, Jurczyńskiego 1/3
74 1240 1037 1111 0011 0912 5384

W tytule przelewu należy podać:
– nazwa jednostki-SP12
– imię i nazwisko dziecka
– klasa
– opłata za miesiąc
(np. SP12, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za wrzesień 2021).

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godziny 9:00
osobiście w sekretariacie SP12 lub pod telefonem 42 672 94 27.
Na tej podstawie będą robione odpisy i pomniejszona kwota do zapłaty.
Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej i nastąpi od następnego miesiąca.

Druki umów można pobierać w kasie, w sekretariacie Szkoły lub na stronie
internetowej Szkoły. Wypełnione druki (2 egzemplarze) należy dostarczyć do kasy.