Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Obiady

Jadłospis

Data Dzień tygodnia Zestaw dań
11.12.2023 poniedziałek – rosół z makaronem
– udko pieczone, ziemniaki, mizeria, kompot/woda
   Alergeny: gluten, seler
12.12.2023 wtorek – ogórkowa z ziemniakami
– karczek duszony, ziemniaki, surówka z białej kapusty, marchewki i jabłek, kompot/woda
   Alergeny: gluten, seler, mleko, jajko
13.12.2023 środa – kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami
– sos węgierski (mięso+kiełbasa+warzywa w sosie pomidorowym), kompot/woda
    Alergeny: gluten, mleko, seler, jajko
14.12.11.2023 czwartek – pomidorowa z ryżem
– zraz wieprzowy, ziemniaki, koperek, warzywa z masłem, kompot/woda
   Alergeny: seler, gluten, mleko
15.12.2023 piątek – koperkowa z ziemniakami
– pierogi z kapustą i pieczarkami z masłem i cebulką, kompot/woda
   Alergeny: seler, gluten, jajko, mleko

 

Abonament

 Osoby chętne do korzystania z obiadów zobowiązane są podpisać umowę.

 Umowa o korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2023-2024

Na tej podstawie wydawane będą abonamenty obiadowe na wrzesień.
W kolejnych miesiącach abonamenty zapisanym dzieciom wydawać będą wychowawcy.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia będą pobierane z dołu, tzn. do 16 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata (np. za wrzesień opłata
pomniejszona o odpisy z tego miesiąca będzie pobierana w październiku).
Następnie do 6 dnia każdego miesiąca informacja o należnej do zapłaty kwocie
będzie podawana Państwu przez wychowawców poszczególnych klas.
Proszę nie wpłacać pełnej kwoty, lecz czekać na wiadomość  od nauczycieli
i wpłacać podaną przez nich kwotę, pomniejszoną już o odpisy z poprzednich miesięcy.

Opłaty należy dokonywać na konto:
Przedszkole Miejskie Nr 218, Łódź, Jurczyńskiego 1/3
74 1240 1037 1111 0011 0912 5384

W tytule przelewu należy podać:
– nazwa jednostki-SP12
– imię i nazwisko dziecka
– klasa
– opłata za miesiąc
(np. SP12, Jan Kowalski, klasa 3b, opłata za wrzesień 2023).

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godziny 9:00
osobiście w sekretariacie SP12 lub pod telefonem 42 672 94 27.
Na tej podstawie będą robione odpisy i pomniejszona kwota do zapłaty.
Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej i nastąpi od następnego miesiąca.

Druki umów można pobierać w kasie, w sekretariacie Szkoły lub na stronie
internetowej Szkoły. Wypełnione druki (2 egzemplarze) należy dostarczyć do kasy.