Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami Kuratorium Oświaty w Łodzi
dotyczącymi
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja aktualnych uczniów klas VIII SP do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023