Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Dzwonki

1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.00 – 11.45
5. 12.05 – 12.50
6. 13.10 – 13.55
7. 14.05 – 14.50
8. 14.55 – 15.40

W wyjątkowych sytuacjach lekcje mogą trwać 30 minut,
a rozkład dzwonków jest następujący:

1. 8.15 – 8.45
2. 8.50 – 9.20
3. 9.25 – 9.55
4. 10.00 – 10.30
5. 10.35 – 11.05
6. 11.25 – 11.55
7. 12.10 – 12.40

W klasach I – III, w ramach realizacji nauczania zintegrowanego, przerwy międzylekcyjne regulowane są indywidualnie przez nauczyciela.
O godzinie 9.55 dzieci mają możliwość zjedzenia drugiego śniadania pod opieką nauczyciela w stołówce szkolnej.
Do śniadania podajemy uczniom herbatę słodzoną miodem.