Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Patron

Marian Batko
nauczyciel, więzień obozu koncentracyjnego

 

25.03.1901
Marian Batko urodził się w Krakowie-Płaszowie.

Zdjęcie Mariana Batki z rodzicami i młodszym bratem

31.05.1920
Zdał z odznaczeniem egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Mielcu.

27.10.1925
Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1.09.1929
Rozpoczął pracę nauczycielską w Gimnazjum w Katowicach.

1.09.1932 do 1935
Pracował w Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Chorzowie.

1.09.1935 do 1939
Pracował w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Chorzowie.

od jesieni 1939
Mieszkał w Krakowie.

30.01.1941
Został aresztowany w drodze na lekcje tajnego nauczania, uwięziony w słynnym
gestapowskim więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie.

5.04.1941
Został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i osadzony w Bloku nr 2
jako więzień oznaczony numerem 11795.

23.04.1941
Zgłosił się dobrowolnie do wymiany za Mieczysława Pronobisa z Tarnowa – 16-letniego chłopca,
współwięźnia z Bloku nr 2 o numerze 9313 i wybranego na śmierć głodową w czasie apelu
wieczornego przez zastępcę komendanta obozu Fritzcha.

27.04.1941
Zginął śmiercią głodową wraz z 10 innymi więźniami w Bloku nr 13 (tzw. bloku śmierci).

Wykreślenie nazwiska Mariana Batki z książki ewidencyjnej obozu

20.03.1972
Rada Państwa przyznała pośmiertnie Marianowi Batce Krzyż Złoty Orderu „Virtuti Militari”.