Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Kalendarz roku szkolnego

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 2.09.2020 – 25.06.2021
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 – 01.01.2021
3. Ferie zimowe 04.01.2021 – 17.01.2021
4. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 – 06.04.2021
5. Ferie letnie 25.06.2021 – 31.08.2021

 

Informacje dodatkowe

1. Zebrania z rodzicami 08, 09, i 10.09.2020
2. Zebranie kwartalne – II okres 23.03.2021
3. Konsultacje on-line na bieżąco (Librus, Teams)
według zgłoszonych potrzeb
4. Zebrania rady pedagogicznej – szkoleniowe

Procedury egzaminacyjne

wrzesień 2020 – dwie rady
04.05.2021
5. Zebrania rady pedagogicznej – klasyfikacyjne 27.01.2021- klasy 1-3
28.01.2021- klasy 4-8
17.06.2021
6. Zebranie rady pedagogicznej – podsumowujące rok szkolny 2020/2021 29.06.2021
7. Ślubowanie klas I 14.10.2021
8. Powiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 15.12.2020
14.05.2021
9. Termin wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych/rocznych 22.12.2020
28.05.2021
10. Termin wystawienia ocen śródrocznych/rocznych 22.01.2021
11.06.2021
11. Egzamin próbny klas VIII
Badanie kompetencji uczniów klas VII
Badanie kompetencji uczniów klas VI
Badanie kompetencji uczniów klas V
Badanie kompetencji uczniów klas IV
listopad/grudzień 2020
marzec 2021
kwiecień 2021
maj 2021
maj 2021
12. Dzień Otwartych Drzwi – promocja szkoły akcja promocyjna – cały rok
marzec/kwiecień 2021
13. Imprezy sportowe:
„Puchar Dyrektora”
„Dzień Dziecka na sportowo”
maj 2021
01.06.2021
14. Dni Teatru marzec 2021
15. Święto Szkoły 24.04.2021
16. Bal klas ósmych czerwiec 2021?
17. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 25.06.2021
18. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
ślubowanie klas pierwszych, Dzień KEN;
egzamin zewnętrzny klas ósmych;
Inne
14.10.2020;
25,26,27.05.2021;
07,08,09.04.2021;
04.06.2021