Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Kalendarz roku szkolnego

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  4.09.2023 – 21.06.2024
2. Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2023 -31.12.2023
3. Ferie zimowe  29.01.2024 – 11.02.2024
4. Wiosenna przerwa świąteczna  28.03.2024 – 02.04.2024
5. Ferie letnie  22.06.2024 – 31.08.2024

 

Informacje dodatkowe

1.  I okres   4.09.2023 – 28.01.2024
2.  II okres   12.02.2024 – 21.06.2024
3.  Zebrania z rodzicami  7.09.2023 g. 17.00
4.    Zebrania kwartalne i konsultacje I okres
zebrania: 14.11.2023 g. 17.00 i 18.00
konsultacje: 10.10.2023
II okres
zebrania: 23.04.2024 g. 17.00 i 18.00
konsultacje: 12.03.2024 
5.    Konsultacje on-line na bieżąco (LIBRUS-TEAMS)
według zgłoszonych potrzeb
6. Zebrania rady pedagogicznej

Procedury egzaminacyjne

 14.09.2023;
wrzesień 2023- marzec 2024maj 2024
7. Zebrania rady pedagogicznej – klasyfikacyjne I okres
22.01.2024 –  klasy 1-3;
23.01.2024 – klasy 4-8II okres
13.06.2024 – klasy 1-3;
14.06.2024 – klasy 4-8
8. Zebranie rady pedagogicznej – podsumowujące rok szkolny 2023/2024 24.06.2024
9. Ślubowanie klas I 13.10.2022
10. Powiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i wystawienia ocen przewidywanych 19.12.2023 – I okres
11.05.2024 – II okres
11.
12. Termin wystawienia ocen śródrocznych/rocznych 19.01.2024
11.06.2024
13. Badanie diagnostyczne uczniów
klas IV
Test kompetencji  klas III
Egzamin próbny klas VIII
Egzamin próbny klas VII
wrzesień 2023
maj 2024
listopad/grudzień 2023
marzec/kwiecień 2024
14.   Promocja szkoły
Dzień Otwartych Drzwi
akcja promocyjna – cały rok
marzec/kwiecień 2024
15. Imprezy sportowe:
„Festyn szkolny”
kwiecień 2024
16. Dni Teatru kwiecień 2024
17. Bal klas  ósmych czerwiec 2024
18.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21.06.2023
19. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (tzw. dni dyrektorskie)

egzamin zewnętrzny klas ósmych

02.11.2023 i 03.11.2023
2.05.2024; 31.05.2024
maj 2024- 3 dni
20. Egzamin zewnętrzny klas ósmych