Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Kalendarz roku szkolnego

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  1.09.2022 – 23.06.2023
2. Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2022 – 1.01.2023
3. Ferie zimowe  16.01.2023 – 29.01.2023
4. Wiosenna przerwa świąteczna  6.04.2023 – 11.04.2023
5. Ferie letnie  24.06.2023 – 31.08.2023

 

Informacje dodatkowe

1.  I okres   1.09.2022 – 13.01.2023
2.  II okres   30.01.2023 – 23.06.2023
3.  Zebrania z rodzicami  6.09.2022 g. 17.00 i 18.00
4.    Zebrania kwartalne i konsultacje I okres
zebrania: 8.11.2022 g. 17.00 i 18.00
konsultacje: od g.17.00 do 19.00
II okres
zebrania: 18.04.2023 g. 17.00 i 18.00
konsultacje: od. g.17.00 do 19.00
5.    Konsultacje w godzinach dostępności nauczycieli podanych na stronie szkoły
on-line na bieżąco (LIBRUS-TEAMS)
według zgłoszonych potrzeb
6. Zebrania rady pedagogicznej – szkoleniowe
Procedury egzaminacyjne
 wrzesień 2022; marzec 2023

maj 2023

7. Zebrania rady pedagogicznej – klasyfikacyjne I okres: 9.01.2023 –  klasy 1-3; 10.01.2023 – klasy 4-8

II okres: 15.06.2023 – klasy 1-3; 16.06.2023 – klasy 4-8

8. Zebranie rady pedagogicznej – podsumowujące rok szkolny 2022/2023 27.06.2023
9. Ślubowanie klas I 14.10.2022
10. Powiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 13.12.2022 – I okres
18.05.2023 – II okres
11. Termin wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych/rocznych 20.12.2022
30.05.2023
12. Termin wystawienia ocen śródrocznych/rocznych 6.01.2023
13.06.2023
13. Badanie diagnostyczne uczniów
klas IV
Test kompetencji  klas III
Egzamin próbny klas VIII
Egzamin próbny klas VII
wrzesień 2022
marzec 2023
listopad/grudzień 2022
marzec/kwiecień 2023
14.   Promocja szkoły
Dzień Otwartych Drzwi
akcja promocyjna – cały rok
marzec/kwiecień 2023
15. Imprezy sportowe:
„Festyn szkolny”
16. Dni Teatru marzec 2023
17. Bal klas  ósmych czerwiec 2023
18.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23.06.2023
19. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

31.10.2022
2.05.2023; 4.05.2023; 5.05,2023
9.06.2023
20. Egzamin zewnętrzny klas ósmych 23.05.2023
24.05.2023
25.05.2023