Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Kalendarz roku szkolnego

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  1.09.2021 – 24.06.2022
2. Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2021 – 1.01.2022
3. Ferie zimowe  14.02.2022 – 27.02.2022
4. Wiosenna przerwa świąteczna  14.04.2022 – 19.04.2022
5. Ferie letnie  25.06.2022 – 31.08.2022

 

Informacje dodatkowe

1.  I okres   1.09.2021 – 23.01.2022
2.  II okres   24.01.2022 – 24.06.2022
3.  Zebrania z rodzicami  7.09.2021
8.09.2021
9.09.2021
4.    Zebrania kwartalne   I okres: 9.11.2021
II okres: 05.04.2022  zmiana terminu na 26.04.2022 r.
5.    Konsultacje

(On-line LIBRUS, TEAMS na bieżąco)

  I okres: 5.10.2021; 7.12.2021;                       1.02.2022
II okres: 1.03.2022; 10.05.2022
6. Zebrania rady pedagogicznej – szkoleniowe
Procedury egzaminacyjne
14.09.2021; marzec 2022

10.05.2022

7. Zebrania rady pedagogicznej – klasyfikacyjne I okres: 17.01.2022; 18.01.2022

II okres: 15.06.2022; 20.06.2022

8. Zebranie rady pedagogicznej – podsumowujące rok szkolny 2021/2022 28.06.2022
9. Ślubowanie klas I 14.10.2021
10. Powiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 15.12.2021
14.05.2022
11. Termin wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych/rocznych 8.01.2022
8.06.2022
12. Termin wystawienia ocen śródrocznych/rocznych 15.01.2022
15.06.2022
13. Badanie kompetencji  klas VIII
Badanie kompetencji klas IV
Egzamin próbny klas VIII
Badanie kompetencji klas VII
wrzesień 2021
wrzesień 2021
listopad/grudzień 2021
marzec/kwiecień 2022
14.   Promocja szkoły
Dzień Otwartych Drzwi
akcja promocyjna – cały rok
marzec/kwiecień 2022
15. Imprezy sportowe:
„Festyn szkolny” i „Dzień Dziecka
na sportowo”
 przeniesiono na wrzesień 2022
16. Dni Teatru marzec 2022
17. Bal klas  ósmych czerwiec 2022
18.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24.06.2022
19. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

14.10.2021 Dzień KEN, ślubowanie kl.I
12.11.2021
7.01.2022
2.05.2022
3 dni maja 2022
17.06.2022
20. Egzamin zewnętrzny klas ósmych 24.05.2022
25.05.2022
26.05.2022