Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Podręczniki

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych

Zestaw podręczników i programów nauczania rok szkolny 2023/2024

Zestaw podręczników do klasy I

Zestaw podręczników do klasy II

Zestaw podręczników do klasy III

Zestaw podręczników do klasy IV

Zestaw podręczników do klasy V

Zestaw podręczników do klasy VI

Zestaw podręczników do klasy VII

Zestaw podręczników do klasy VIII

 

Za zniszczone lub zagubione książki
należy wnieść opłatę na odtworzenie zasobów.
Nr rachunku: 24 1240 1037 1111 0011 0912 2501
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa, podręcznik (przedmiot)
np. Jan Kowalski, kl. VId, podręcznik j.polski

Ceny podręczników