Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Dyrekcja i rada pedagogiczna

mgr Agnieszka Jarocka
dyrektor SP 12, nauczyciel języka angielskiego

mgr Adam Kadłubaj
wicedyrektor SP 12, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Magdalena Banach
nauczyciel języka polskiego

mgr Paulina Błażałek
nauczyciel fizyki

mgr Alicja Brzozowska
nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Nowak
nauczyciel matematyki

 Wojciech Cieślik
nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Martyna Czerwińska
nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Magdalena Dudaczyk
nauczyciel geografii

mgr Joanna Dynaburska
nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Aneta Godson
nauczyciel świetlicy

mgr Hanna Gosa
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Góra
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Grzybek, s. Marianna
nauczyciel katecheta

mgr Malwina Hofman
nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Iwanicka-Szczepaniak
nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewa Jarecka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr inż. Łukasz Jędrzejczak
nauczyciel fizyki

mgr Przemysław Jóźwiak
nauczyciel chemii

mgr Julia Kantyka
 logopeda

mgr Anetta Kasprzak vel Rosiak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Koper
nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Sylwia Szymczyk
 logopeda

mgr Agata Kucharczyk
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Wioletta Luniak
wychowawca świetlicy

mgr Izabela Muszyńska
nauczyciel muzyki

mgr Katarzyna Nejman-Lis
nauczyciel języka polskiego

mgr Aneta Niewiarowska
nauczyciel plastyki i techniki

mgr Dorota Nita
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i przysposobienia do życie w rodzinie

mgr Anna Odziemek
wychowawca świetlicy

mgr Joanna Ogińska
nauczyciel przyrody

mgr Emilia Olejnik-Krawczyk
nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Barbara Opłatek
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Owczarek
nauczyciel informatyki

lic. Katarzyna Pawlak
nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Rudnicka-Toczek
nauczyciel języka polskiego

mgr Piotr Sieradzki
nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Emilia Skrzypiec
nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Stefańska
pedagog

mgr Anna Stibbe
nauczyciel historii

mgr Agnieszka Tańczuk, s. Sara
nauczyciel katecheta

mgr Dagmara Urbaniak
nauczyciel wspomagający

mgr Aleksandra Wielkopolan
nauczyciel bibliotekarz

mgr Marzena Woźniak
wychowawca świetlicy

mgr Anna Zielińska
psycholog

mgr Aleksandra Zuchmańska-Wróbel
nauczyciel historii