Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Do klasy I

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami MEN dotyczącymi
rekrutacji do szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022
zapisanych w pliku poniżej:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klas I szkół podstawowych prowadzonym przez Miasto Łódź na rok szkolny 2021/2022
oraz zamieszczonych na stronie:

UMŁ Nabór do szkół podstawowych

Dziękujemy Pani Agnieszce Lubiatowskiej,
Marcinowi Urbanowi i Marcinowi Wesołowskiemu
za realizację filmu.
producent filmu: FILMA


Agata Kucharczyk

Plakat