Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Wolontariat

„Ważny jest rodzaj pomocy, jaką się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II

 

Regulamin wolontariatu szkolnego

Karta wolontariusza