Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Ważne informacje

Dyżury w SP 12 pedagoga z PPPnr 4, p.Ewy Krystek
dla nauczycieli, rodziców i uczniów w r. szk. 2021/2022:
22.11; 13.12; 03.01 ; 31.01; 28.02; 21.03; 11.04; 16.05; 13.06
w godz. 9.00-12.00, gab. 204a lub 203