Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Aktualności

Rekrutacja do klas I

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naboru do klas I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022  zamieszczonymi w zakładce Rekrutacja.

 

 

Współpraca szkoły z PPP nr 4

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4, która udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z dzielnicy Widzew. Placówka wspiera dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, podnoszeniu efektywności uczenia się, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Zatrudnia doświadczonych pracowników – psychologów, pedagogów, logopedów. Więcej informacji w zakładce pedagog i psycholog/ważne informacje.

„Łódź przeciw przemocy”

Przemoc łamie podstawowe prawa człowieka.  Możesz powiedzieć STOP i zwrócić się o pomoc.  Epidemia koronawirusa i związany z nią przymus odosobnienia zintensyfikowały zjawisko przemocy domowej, jak wynika z najnowszych doniesień medialnych. Izolacja społeczna, przebywanie na niedużej powierzchni, niepewność finansowa oraz nasilający się lęk o przyszłość zdecydowanie wzmagają to zjawisko. (więcej…)

Nasza nowa strona

W marcu pożegnaliśmy naszą dawną stronę internetową,
która przez szesnaście lat dokumentowała życie Dwunastki.
Mamy nadzieję, że również w tej nowej odsłonie strona zyska Państwa uznanie
i będzie atrakcyjnym i rzetelnym źródłem informacji o szkole i jej społeczności.
Zapraszamy do czytania i oglądania!
Administratorzy

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Szanowni Państwo,
z Ogólnopolskiego Raportu Badań Społecznych (2019) wynika, że rodzice nie zdają sobie sprawy ze skali cyberprzemocy. 15,8% rodziców wie, że ich dziecko doświadczyło przemocy słownej w internecie. Tymczasem 48,8% nastolatków twierdzi, że było ofiarą agresji słownej
w sieci. „Nie zagub dziecka w sieci” – Kampania Ministerstwa Cyfryzacji służąca bezpieczeństwu dzieci w sieci. (więcej…)