Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Rozkład zajęć

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń
programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych,
zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu,
jest elastyczny.  Świetlica jest przyjazna i „otwarta”, dlatego też wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą,
że mogą w niej atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

Rozkład zajęć świetlicowych

7.00 – 8.00

   • Gry i zabawy dowolne w kącikach.
   • Czytanie czasopism / lektura własna.
   • Przygotowanie się do zajęć.

8.00 – 11.30

   • Realizacja zadań statutowych szkoły.
   • Zapewnienie opieki potrzebującym uczniom np. absencja nauczycieli, pełnienie roli opiekuna
    podczas wycieczek klasowych, zapewnienie opieki dojeżdżającym uczniom klas starszych
    oraz uczniom nieuczęszczającym na religię.

11:30 – 12:15

   • Przygotowania do obiadu.
   • Porządkowanie i wietrzenie sal.
   • Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.
   • Odpoczynek i zabawy dowolne dla dzieci nie jedzących obiadów.

12:15 – 17:00

Zajęcia programowe:

   • Odrabianie zadań domowych/ciche czytanie literatury dziecięcej.
   • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca.
   • Zajęcia plastyczno-techniczne/zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych.
   • Zabawy sportowe na powietrzu.
   • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne/zabawy z chustą animacyjną.
   • Różne formy pracy z książką.
   • Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.
   • Popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
   • Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.
   • Zajęcia według zainteresowań dzieci.
   • Odpoczynek i zabawy dowolne.
   • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
   • Porządkowanie sal świetlicowych.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom
zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

     Opracowała p. Aneta Godson