Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Reguły zachowania

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Zapewnia dzieciom opiekę w godzinach
pracy rodziców, w warunkach sprzyjających ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu.
Uczęszczają do niej uczniowie z klas I-III oraz w uzasadnionych przypadkach uczniowie z klas IV- VI.

Dzieci  pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli.
Wychowawcy dbają, aby czas, który dzieci spędzają w świetlicy upływał w miłej, radosnej atmosferze.
Działania nauczycieli pracujących w świetlicy zmierzają do rozwoju zainteresowań intelektualnych,
wrażliwości i aktywności twórczej  podopiecznych, dbają, by każde dziecko miło i efektywnie spędzało
czas w szkole przed lekcjami i po ich ukończeniu. Każde dziecko znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Wychowawcy dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się
w grupie oraz reguł gier i zabaw, kształtują umiejętność współżycia i współdziałania.
Priorytetem w pracy opiekuńczo- wychowawczej jest bezpieczeństwo uczniów.

Opracowały:

Aneta Godson, Wioletta Luniak, Anna Odziemek, Marzena Woźniak