Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Klasa IIA

Klasa IA     Klasa IB     Klasa IIA     Klasa IIB     Klasa IIIA     Klasa IIIB     Klasa IVA     Klasa IVB     Klasa VA     Klasa VB     Klasa VIA     Klasa VIB     Klasa VIIA     Klasa VIIB     Klasa VIIIA     


 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.15-9.00 wychowanie fizyczne  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2 9.10-9.55 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne  edukacja wczesnoszkolna język angielski
3 10.05-10.50 edukacja wczesnoszkolna zajęcia taneczne edukacja wczesnoszkolna edukacja informatyczna edukacja wczesnoszkolna
4 11.00-11.45 język angielski edukacja plastyczna edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne  edukacja wczesnoszkolna
5 12.05-12.50 religia edukacja muzyczna religia
6 13.10-13.55
7 14.05-14.50
8 14.55-15.40