Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Adresy i telefony

         MOCNA GRUPA WSPARCIA W DWUNASTCE,

CZYLI: pedagog szkolny, psycholog szkolny, pedagog specjalny, pedagog z PPP nr 4 zapraszają!
HALO, JESTEŚMY TUTAJ, W NASZEJ SZKOLE!
JESTEŚMY, ABY CIĘ WYSŁUCHAĆ, POROZMAWIAĆ, POCIESZAĆ, WSPIERAĆ , POMAGAĆ, DORADZIĆ, PORADZIĆ, PODPOWIEDZIEĆ, PODNIEŚĆ TWOJĄ ENERGIĘ I SIŁĘ, POSZUKAĆ DOBREGO ROZWIĄZANIA, POMÓC PRZETRWAĆ KRYZYS I ….
Zawsze jest jakieś wyjście, zawsze jest więcej niż jedno rozwiązanie! Nie zostawaj sam z pytaniem, sprawą , problemem.
Jeśli czujesz, że coś w Twoim życiu jest nie tak, przyjdź, po prostu!
Jesteśmy, czekamy i  zapraszamy,
MOCNA GRUPA WSPARCIA:
pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny i pedagog z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 4.

                           rok szkolny 2023 / 2024

 

Pedagog szkolny
Beata Stefańska

gab. 204a

 

 

Psycholog szkolny
Martyna Czerwińska

gab. 234

 

 

Pedagog specjalny
Dagmara Urbaniak
gab. 238

 

Pedagog
z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 4

gab. 204a lub 203

 

Poniedziałek

 

 

10 – 15

 

13 – 17.30

 

8 – 10

14-16

 

 

Wtorek

 

 

12 – 17

 

11.15 – 17.30

 

8 – 9

 

Środa

 

 

10 – 15

 

 

 

11 – 13

 

Czwartek

 

 

10 – 14

 

 

 

12 – 12.45

7.09, 5.10, 9.11,
7.12, 4.01, 15.02,
7.03, 4.04, 9.05, 6.06.W godzinach: 9 – 12.
 

Piątek

 

 

9 – 12

 

 

 

9 – 10

12 – 13

 

                                                             POKONAĆ KRYZYS – Bezpłatne numery pomocowe:

 • Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  800 70 2222 całodobowy
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 całodobowy
 • Telefon Wsparcia emocjonalnego dla Dorosłych 116 123 całodobowy
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka całodobowy
  800 12 12 12
 • Numer Alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
  112

www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/ bezplatne-numery-pomocowe

 

Pomoc uczniowi/ Pomoc rodzinie

LP INSYTUCJA KONTAKT ZAKRES WSPÓŁPRACY
1.
2. Straż Miejska

 

Policja

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 

986 -tel. alarmowy

 

997

 

112 -tel. alarmowy

w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia

 

 0-800-120-002

 

 

Interwencje.
Konsultacje i poradnictwo.
3. Straż Pożarna 42  649 15 60

998 tel alarm

 

 pomoc p/poż.
4. Służba Zdrowia

 

Pogotowie /Woj. Stacja Ratownictwa Medycznego

 

(42) 636 – 15 – 65

 

999, 112

 

Pomoc medyczna
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 pedagog Ewa Krystek

tel. (42) 674 45 88
godz 10 – 18 pn-pt

ul. Piłsudskiego 101

Pomoc psychologiczna
opieka psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły. Konsultacje.
6.

 

 

 

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego ul Zachodnia 97 lok. 12

p. Rafał Osiński

Umawianie telefonicznie;

794 430 463

Pomoc psychologiczna – problemy rodzinne, wychowawczo-opiekuńcze, osobiste.
7. Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju I Terapii.  Tel.42  635 76 75

ul. Hipoteczna 3/5

 Porady, konsultacje

psychoterapia dzieci i ich rodziców

pomoc psychologiczna, pedagogiczna
i logopedyczna.

 

8. Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieżowy „PROM p. Beata Morawska,

tel. 6300373,

ul. Jaracza 40

Wczesna profilaktyka agresji
i uzależnień, terapia rodzin, pomoc psychologiczna
9.

 

 

 

Fundacja „Słonie na balkonie”
Pracownia Dobrego Rodzica
ul. Piotrkowska 17, lok8, wejście A

Joanna Paduszyńska

42 672 61 19

Terapia indywidualna dzieci

świetlica profilaktyczna

10.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddz. Łódź – Widzew

W budynku SP nr 33, ul. Lermontowa 7

42 672 72 59

Świetlica opiekuńczo-wych. pomoc rodzinie. Poradnictwo, dożywianie.
 

11.

Telefon Zaufania (42) 192-88

W dni powszednie: godz. 20.00 – 8.00

całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

anonimowa pomoc psychologiczna.

 

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej II oddz. Pracy Środowiskowej, ul. Grota Roweckiego 30,

42 677 15 55
kierownik  Otta Czekalska

koordynator ds. przemocy –

p. Anna Bartnicka

42 677 15 30 w.31

 

Filia Ł-Widzew -ul. Sacharowa 21a

Pracownik socjalny p. Bogumiła Nowak

tel. 42 677 15 53

 

Finansowanie obiadów, dodatki mieszkaniowe, wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Asystent rodziny. Zespół interdyscyplinarny.

Pomoc materialna, psychologiczna dla rodziny

13 Centrum Praw Kobiet ul. Piotrkowska 115 lok.4

42 633 34 11

Pomoc psychologiczna. Bezpłatne porady prawne.
14. Caritas Archidiecezji Łódzkiej (42)  639-95-81,  (42) 639-95-82

 

Porady prawne, psychologiczne, pomoc charytatywna