Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Adresy i telefony

        

                                     116 111         Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży