Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Tłumaczenie migowe

Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi mieści się w dzielnicy Widzew Wschód przy dworcu kolejowym Łódź Widzew.

Wejście główne do szkoły znajduje się przy ul. Jurczyńskiego. Szkoła posiada kompleks boisk sportowych „Orlik”,
w tym: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, kort tenisowy z trybunami, plenerowa siłownia oraz plac zabaw dla dzieci.

Budynek szkoły składa się z trzech pięter. Na parterze mieszczą się przebieralnie na w-f, sala taneczna oraz szatnie. Do szatni prowadzi osobne wejście.

Na pierwszym piętrze są sale lekcyjne klas 1- 3, stołówka oraz sala gimnastyczna. Na drugim piętrze znajdują się sale lekcyjne klas 4-8, świetlica, sekretariat, gabinety dyrektora i wicedyrektora oraz przejście do hali sportowej.

Szkoła posiada dwie duże sale gimnastyczne, jedną mało salę gimnastyczno-taneczną oraz dwie pracownie informatyczne.

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem szkoły jest możliwość zaparkowania samochodu. Brak jest wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Szkoła nie dysponuje tłumaczem migowym.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Szkołę można obejrzeć na stronie pod adresem: https://sp12.edu.pl/do-klasy-i/

NABÓR

Zgłoszenia do klas pierwszych odbywają się elektronicznie.

I. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

1. ZGŁOSZENIE – do szkoły rejonowej (tam gdzie dziecko mieszka) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w jego systemie skan/zdjęcie. Kandydat jest przyjmowany do szkoły rejonowej z urzędu.

2. WNIOSEK – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza rejony mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

3. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy integracyjnej rodzic wybiera grupy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny rodzice załączają w systemie.

 

Do klas starszych szkoła przyjmuje pod warunkiem posiadania miejsc w klasach.

W celu zapisania dziecka do klas 2-8 należy zadzwonić do szkoły.