Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Jesteśmy już uczniami…

Agata Kucharczyk   17.10.2021

     14 października dzieci z klasy 1a i 1b zostały oficjalnie i uroczyście przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. Była to doniosła i wzruszająca  uroczystość, bardzo ważna zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Wiersze, piosenki, zagadki dotykały istotnych dla pierwszoklasistów zagadnień – pobytu w szkole, porządku, dobrych relacji koleżeńskich, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pierwszoklasiści pokazali, że potrafią nie tylko śpiewać i recytować wiersze, ale również odpowiednio zachować się podczas występów i najważniejszej chwili – złożenia przyrzeczenia.

Pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 12 dokonali pani dyrektor Agnieszka Jarocka oraz pan wicedyrektor Adam Kadłubaj. Życzenia najmłodszym uczniom złożyła  przewodnicząca szkolnej Rady Rodziców pani Marta Kaczmarek, która wręczyła każdej klasie koszyczek pełen słodyczy. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Zgodnie z dwunastkowym zwyczajem uroczystość uświetnił występ zespołu „Tuzinki” pod kierunkiem pani Izabeli Muszyńskiej. Następnie pierwszoklasiści udali się do swoich klas na przygotowane przez rodziców przyjęcie. Wszystkim pierwszakom życzymy radości ze zdobywania wiedzy i jak najlepszych relacji z rówieśnikami oraz nauczycielami.