Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Z dziewczynką w tytule

Aleksandra Wielkopolan   13.10.2021

       11 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Święto ustanowione zostało w 2011 roku przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych, aby przybliżyć społeczeństwu problemy i wyzwania, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie*. Mimo, że wraz z kobietami stanowią

one połowę ludności świata,  wciąż w XXI wieku doświadczają kulturowo uwarunkowanej  przemocy oraz ograniczeń w  dostępie do osiągnięć cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych.

       W tym roku Międzynarodowy Dzień Dziewczynek  przebiegał pod hasłem „Cyfrowe pokolenie. Nasze pokolenie” i podkreślał problem braku dostępu
do Internetu  (jeszcze bardziej uwidoczniony przez pandemię i konieczność odbywania zajęć szkolnych w sieci) oraz znaczącą różnicę w dostępie do technologii i urządzeń cyfrowych między dziewczętami, a chłopcami na korzyść płci męskiej. Ze swej strony polecamy też artykuł  „Międzynarodowy Dzień Dziewczynek” zwracający uwagę na wpływ nierówności płci na zrównoważony rozwój.

                 My, przy okazji wydarzenia, przedstawiamy wybrane ze szkolnego księgozbioru książki z dziewczynką w tytule:

 

     


Znacznie więcej- w bibliotece.

  • za Wikipedią