Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Zasady odbierania dzieci jedzących obiad w klasach 1-3

Agata Kucharczyk   12.09.2021

Zasady odbierania dzieci jedzących obiad

w klasach 1-3.

Informacja dla rodziców:

Klasy pierwsze Klasy drugie  Klasy trzecie
Zaczynają obiad o 11.35.

Do szatni schodzą
z wychowawcą lub innym nauczycielem.

Zaczynają obiad o 11.45.

Do szatni schodzą
z wychowawcą lub innym nauczycielem.

Zaczynają obiad o 11.45.

Do szatni schodzą
z wychowawcą lub innym nauczycielem.

Ze względu na przerwę obiadową prosimy o odbiór dzieci z szatni po godzinie 12.00.

Do odbioru konieczny jest identyfikator dziecka.