Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Aleksandra Wielkopolan   22.06.2021

 

 

Uroczyste zakończenie zakończenie roku szkolnego  odbędzie się  25 czerwca 2021 roku.
Harmonogram:

 

Klasy 7-8
godz. 9.00 – 10.30
1. Część wspólna na sali gimnastycznej: uroczyste przekazanie sztandaru, pożegnanie klas 8,
wręczenie świadectw najlepszym uczniom,  krótki program artystyczny;
2. Spotkanie w salach z wychowawcami.

Klasy 4-6
godz. 10.30 – 12.00
1.Część wspólna na sali gimnastycznej: wręczenie świadectw najlepszym uczniom,
krótki program artystyczny;
2. Spotkanie w salach z wychowawcami.

Klasy 1 -3
godz.9.30-10.30
1. Spotkanie w salach z wychowawcami.