Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Aleksandra Wielkopolan   29.04.2024

    Zapraszamy do udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim. Hasło tegorocznej edycji brzmi:
„W towarzystwie poważnych wesołków…  mistrzów Tuwima i Fredry”. W 2024 roku obchodzimy  230 rocznicę urodzin  Aleksandra Fredry i 130 rocznicę urodzin Juliana Tuwima. Z okazji tak zacnych jubileuszów pragniemy zachęcić młodzież
do poznania twórczości poetów, którzy na poważnie pisali wiersze pełne humoru.

    Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII i ma na celu popularyzowanie dorobku literackiego poetów, doskonalenie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie do występów przed publicznością, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

            Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.
 Regulamin