Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Pozytywne rodzicielstwo

Beata Stefańska   22.01.2024

Pozytywne rodzicielstwo

Istnieje kilka podstawowych zasad, dzięki którym rodzice mogą lepiej wykorzystać relacje z dziećmi i zasłużyć na miano rodziców pozytywnych.

  • Dzieci muszą czuć się bezpieczne, kochane i doceniane.

Pozwala im to nabrać pewności siebie i poznać swoją wartość. Jeśli dziecko postępuje właściwie, powiedz mu to!
Pochwały spowodują, że dziecko będzie chciało słyszeć je ponownie, a ponadto  staną się impulsem do dalszego pozytywnego działania.

  • Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy postępować stanowczo i  konsekwentnie.

Chwiejność osądów, zmiana postanowień lub postępowanie niezgodne z podjętymi decyzjami można wywołać skutki odwrotne do zamierzonych. Dziecko nabierze przeświadczenia, że jego nieprawidłowe zachowanie nie wywołuje nieprzyjemnych dla niego konsekwencji.

  • Słuchaj swojego dziecka i rozmawiaj z nim — zawsze warto!

 Dziecko musi wiedzieć, że może wyrazić swoje pozytywne i negatywne uczucia w bezpiecznym, pełnym miłości otoczeniu.
Pozwoli mu to również na rozwinięcie potrzebnych na co dzień umiejętności językowych, dzięki którym wyrazi swój nastrój, począwszy od stanu frustracji, skończywszy na euforii  i radości. Ponadto umożliwi na zaaklimatyzowanie się w szkole.

  • Wykonuj ze swoim dzieckiem rzeczy, które sprawiają wam przyjemność — bawcie się!
  • Należy pracować zespołowo. Rodzice i inni dorośli powinni pracować wspólnie, być zgodni i konsekwentni.

Rodzice i opiekunowie powinni odpowiednio wcześnie opracować reguły i zasady podejmowania decyzji.

 

Przygotowała Beata Stefańska – pedagog szk. w SP 12

Źródła:
„Rodzice, którzy słuchają, chronią swoje dzieci” – Poradnik dotyczący nawiązywania prawidłowych relacji w rodzinie i otoczeniu. Publikacja Zarządu Służby Zdrowia (Health Service Executive, HSE) w ramach narodowego programu ochrony dzieci,
strona internetowa: Pogotowie kryzysowe.