Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Zwierzęta wokół nas

Emilia Skrzypiec   02.01.2024

 Zwierzęta na farmie i ich potomstwo to kolejny temat projektu wykonanego przez uczniów na lekcji języka angielskiego w klasie IIb. Realizację projektu poprzedził wywiad dzieci z rodzicami/dziadkami, które miały za zadanie zdobyć informacje, jakie zwierzęta żyły kiedyś na wsi, a jakie można spotkać teraz. Praca projektowa polegała na przygotowaniu zwierzątek z plasteliny oraz słowniczka z ich nazwami w języku angielskim. Dzięki temu projektowi dzieci rozwijały swoje sprawności manualne, umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz doskonaliły umiejętności komunikacyjne.

Podsumowując, zaangażowanie uczniów sprawia, iż nauka języka angielskiego staje się częścią życia rodzinnego:)