Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

No i jesteśmy… „Na językach” wspólnie z cypryjskim Stowarzyszeniem Apostolos Loukas Protipo Kentro

Dagmara Urbaniak   06.12.2023

Projekt edukacyjny „Na językach” ma na celu poszerzyć rozwój społeczny, postawę tolerancji dla osób niepełnosprawnych, odmiennej kultury w celu eliminowania barier i poszerzenia wiadomości o innej europejskiej społeczności i ich języku.

Głównym celem projektu jest rozbudzenie wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość na potrzeby własne i innych. Kształtowanie postaw społecznie prawidłowych wobec osób z niepełnosprawnością i inną kulturą. Wzbogacenie wiedzy na temat polskich i cypryjskich tradycji świątecznych. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych wobec osób niepełnosprawnych, ale także wobec samych siebie.

Pomysł na ciepłą wiadomość z Polski dla podopiecznych stowarzyszenie spotkał się z ogromnym zaangażowaniem naszej szkoły. Przyjęty z wielkim entuzjazmem całej kadry pedagogicznej i naszych pociech, w rezultacie zaowocował przepięknymi laurkami zrobionym przez dzieci z klas 1-3, ale także zabawnymi zdjęciami uczniów życzących Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. 

W szczególności wielkie podziękowania należą się wychowawcom klas 1-3 za szybką i sprawną organizację grudniowych laurek, ale także dla całej kadry, która z uśmiechem pełnym miłości do drugiego człowieka zgodziła się na indywidualne zdjęcia z pozdrowieniami.

Początek naszej szkolnej akcji rozpoczął się w Mikołajki i zapoczątkowany był chwilą spędzoną w towarzystwie kilku greckich słów. Dzieci z klas 1-3 spędziły czas poznając świąteczne życzenia w języku greckim. W kolejnych krokach odbędzie się sesja zdjęciowa z innymi uczniami klas wyższych w przekazaniu życzeń z Polski.

Uwieńczeniem całej akcji będzie krótki film z prezentacją całej załogi SP 12 i uczniów, którzy również przekażą kilka ciepłych słów w naszym ojczystym języku. Podjęcie współpracy ze stworzeniem cypryjskim spotkało się w wielką aprobatą dyrektora i załogi ze stowarzyszenia. Podopieczni stowarzyszenia nie wiedzą jeszcze o tym, że w tym roku Mikołaj z Polski rozda im laurkowe prezenty i przybędzie, by wspólnie podziękować uczniom SP 12 w polskich języku.

Pedagog specjalny

Dagmara Urbaniak