Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

POKONAĆ KRYZYS

Beata Stefańska   27.11.2023

 

POKONAĆ KRYZYS – BEZPŁATNE NUMERY I STRONY POMOCOWE!
SPOJRZYJ PONIŻEJ!

* Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 70 2222 całodobowy

* Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 całodobowy

* Telefon Wsparcia emocjonalnego dla Dorosłych 116 123 całodobowy

* Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka całodobowy 800 12 12 12

* Numer Alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 112

* Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:
www.pokonackryzys.pl

www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/ bezplatne-numery-pomocowe

 

przygotowała Beata Stefańska
20.11.2023r.