Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

„Muz-Art”

Agata Kucharczyk   19.11.2023

Marek Grechuta „Niepewność”, słowa Adam Mickiewicz
„Dama z gronostajem” (zwyczajowo: „Dama z łasiczką”),
Leonardo da Vinci, 1489r.
Obraz zobaczysz w Muzeum Narodowym w Krakowie.