Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Galeria Małego Artysty – „Zamek”

Agata Kucharczyk   16.11.2023

„Zamek” – praca inspirowana obrazem Paula Klee „Zamek i słońce”