Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Konkurs wewnątrzszkolny „Liczby Świętego Mikołaja”

Joanna Ogińska   05.12.2023

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie ekologiczno-matematycznym

„Liczby świętego Mikołaja” 

Zadaniem uczniów jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej – w formie Świętego Mikołaja przy wykorzystaniu elementów z recyklingu. Dodatkowo postać  Świętego Mikołaja powinna zawierać zadanie matematyczne ukryte pod jego brodą, a także wynik tego działania, który będzie znajdował się w dowolnej części jego garderoby .

Cele konkursu:

-propagowanie zachowań mających na celu dbanie o środowisko,

-kształtowanie postaw ekologicznych,

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych,

-kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

-rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastyczno- technicznych inspirowanych światem przyrody i matematyki.

Kryterium oceny prac:

-wykorzystanie recyklingu w swojej pracy,

-zastosowanie elementu matematycznego,

-estetyka,

-ozdoba przedstawiająca postać Świętego Mikołaja,

-pomysłowość.

Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę  (imię, nazwisko i klasa). 

Termin oddawania prac: 05.12.2023  – do nauczyciela biologii/przyrody p. Joanny Ogińskiej.

Na zwycięzców i uczestników konkursu czekają nagrody!

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 grudnia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy:

Joanna Ogińska, Elżbieta Nowak