Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

„Muz-Art” – jeden obraz i jeden utwór

Agata Kucharczyk   15.10.2023

W roku szkolnym 2023/2024 będziemy realizować innowację „Muz-Art” – wprowadzenie do świata sztuki. Jest ona skierowana do wszystkich uczniów i zainteresowanych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei wprowadzenia dzieci w świat sztuk plastycznych oraz muzyki z wykorzystaniem multimediów (Internetu, portali o sztuce i muzyce, stron internetowych słynnych muzeów, reprodukcji dzieł sztuki, literatury o sztuce i muzyce; poprzez bezpośredni kontakt ze sztuka i muzyką (oglądanie wystaw, koncertów, udział w warsztatach, spotkania z twórcami).

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do odbioru dzieł sztuki oraz dzieł muzycznych, do poznawania różnorodnych nurtów i stylów, a tym samym do rozwoju wrażliwości na piękno i kulturę.

Innowacja „Muz-Art” jest naszą odpowiedzią na potrzebę rozwijania zainteresowań uczniów w sferze kultury, muzyki i sztuki, poznawania dzieł sztuki, chęcią poszerzania ich horyzontów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej.

Cel główny:

Przybliżenie uczniom słynnych utworów muzycznych z zakresu muzyki popularnej, jazzowej, klasycznej, współczesnej, rockowej, progresywnej, alternatywnej itp. oraz słynnych dzieł znanych malarzy, rzeźbiarzy, architektów.

Cele szczegółowe:
– kształtowanie wrażliwości artystycznej i rozwijanie twórczej aktywności w dziedzinie muzyki i plastyki;
– przygotowanie uczniów do odbioru różnorodnych dzieł sztuki;
– tworzenie warunków do poznawania dzieł sztuki;
– kształcenie umiejętności odbioru dzieł sztuki w sposób kontemplacyjny lub aktywny;
– zachęcanie do słuchania i oglądania, udziału w koncertach i wystawach;
– zachęcanie do tworzenia własnych dzieł artystycznych;
– pobudzanie kreatywności;
– swobodne posługiwanie się tytułami utworów i nazwiskami twórców;
– wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o sztuce;
– wysuwanie własnych propozycji obejrzenia obrazów i wysłuchania utworów;
– zachęcanie do słuchania różnych gatunków muzyki i oglądania dzieł sztuki w muzeach,
na wystawach;
– poprawa koncentracji, właściwego zachowania w czasie odbioru, poszanowania pracy twórców;
– kształtowanie u uczniów potrzeby kontaktu z dziełami sztuki oraz otwartości na dzieła;
– integracja grupy podczas artystycznych działań.

Agata Kucharczyk i Anetta Kasprzak vel Rosiak

 

Kompozycja VIII – Wassily Kandinsky,
rosyjski malarz, grafik i teoretyk sztuki.
Data powstania: 1923
Oryginał zobaczysz w: Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. 

           
GoGo Penguin