Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Praca metodą projektów

Emilia Skrzypiec   24.09.2023

     Nauka języka obcego, lubianego przez uczniów, może też być czasem rozwijania bardziej złożonych kompetencji, np. poznania określonych metod pracy sprzyjających procesowi samodzielnego uczenia się.

     Ten właśnie cel będzie przyświecał zastosowaniu metody projektów na lekcjach języka angielskiego w klasie IIb w roku szkolnym 2023/2024: łączenie nauki języka angielskiego z poznaniem metody projektu.

     Istotą metody projektu jest samodzielna praca uczniów polegająca na realizacji konkretnego przedsięwzięcia na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Metoda ta inspiruje otwartość i rozbudza ciekawość w odkrywaniu świata, a także kształtuje umiejętność pracy w zespole, komunikację oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności.

     Podsumowując, pobudzanie aktywności do działania poprzez projekt da szansę uczniom na realizację własnych pomysłów i rozwijanie ich potencjału.