Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Infolinie świadczące pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży w kryzysie

Beata Stefańska   05.09.2023

Dzień Dobry,

poniżej podajemy numery całodobowych infolinii, gdzie można uzyskać specjalistyczne i kompleksowe wsparcie jeśli chodzi
o pomoc psychologiczną.  Mogą dzwonić dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

  1. 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”
  2. 800 100 100 – telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
  3. 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  4. 800 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  5. 800 70 22 22 – całodobowa linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym fundacji „ITAKA”
  6. 800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania – Uzależnienia (czynny w godzinach 16.00-21.00)

 

Rodzice szukający porady lub konsultacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą także skorzystać z oferty 6 rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 3 poradni specjalistycznych znajdujących się na terenie Miasta.

Dane teleadresowe poradni można znaleźć pod adresem – https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/placowki-edukacyjne-i-opiekunczo-wychowawcze/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne

Beata Stefańska pedagog szkolny

źródło: WE UMŁ