Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki

Magdalena Dudaczyk   27.03.2023

Uczeń klasy 8c – Kamil Lach osiągnął wielki sukces! Został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Kamil doskonale poradził sobie z trudnymi zadaniami na kolejnych etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Wykazał się szeroką wiedzą, umiejętnościami logicznego myślenia i odpornością na stres. W finale uzyskał 90% możliwych do zdobycia punktów. Tytuł laureata uprawnia ucznia do przyjęcia w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej, zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z matematyki i uzyskania z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
Serdecznie gratulujemy Kamilowi Lachowi talentu i ambicji, niezbędnych w osiąganiu wspaniałych wyników! Podziękowania dla nauczycielki matematyki, pani Alicji Brzozowskiej, za pomoc w rozwijaniu zdolności i motywowanie do nauki.