Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W Mickiewiczowskim duchu”

Aleksandra Wielkopolan   19.03.2023

Rok 2022r. na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony Rokiem Romantyzmu Polskiego. Jest to wspaniała okazja, by właśnie w trwającym roku szkolnym, przybliżyć młodemu pokoleniu twórczość wybitnego przedstawiciela tejże epoki, naszego rodaka – Adama Mickiewicza.

Dziełem, które wyznaczyło początek romantyzmu w Polsce, stały się wydane w 1822. w Wilnie „Ballady i romanse”. Konkurs umożliwia uczniom szersze poznanie nie tylko tego zbioru, ale także całego dorobku poety, narodowego wieszcza.

Zapraszamy 🙂

 Regulamin wraz z załącznkami