Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci były zdrowe i szczęśliwe

Beata Stefańska   14.03.2023

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci były zdrowe i szczęśliwe.

Rodzice a dzieci – jak najlepiej chronić i te młodsze i te dorastające dzieci.

Udowodniono, że największą moc chroniącą mają:

  • Okazywanie miłości – czułość, przytulenie, uśmiech, dotyk, mów dziecku, że jest dla Ciebie najważniejszą osobą, że zależy Ci,
    by było zdrowe i szczęśliwe.
  • Zainteresowanie życiem dziecka – poznaj jego przyjaciół, znajomych oraz zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego, próbuj zainteresować  je jakimś tematem, hobby, aktywnością, rozbudzić pasję, rozwijać uzdolnienia.
  • Dobre porozumiewanie się z dzieckiem – rozmawiaj z nim często, pytaj, jakie jest jego zdanie, uważnie słuchaj, nie krytykuj, nie poniżaj, rozmawiaj także na trudne tematy jak dojrzewanie, zagrożenia (aby rozmawiać na trudne tematy, nie trzeba być ekspertem, ale warto jednak dowiedzieć się więcej korzystając z wiarygodnych materiałów).
  • Zdrowa dyscyplina – postaw jasne granice, wyraź zdecydowany sprzeciw wobec nadużywania np. telefonu, komputera, podaj oczekiwania dotyczące godzin powrotu do domu, kontaktów z rówieśnikami, sprawdzaj, na co wydaje swoje kieszonkowe.
  • Wspieranie dziecka – doceniaj wysiłki, chwal (podnosisz tym jego poczucie własnej wartości), zapewniaj, że zawsze może liczyć na twoją pomoc i zawsze będziesz je wspierać.
  • Wartości to ważne, aby świadomie przekazywać dziecku wartości.

Beata Stefańska

źródło
/na podstawie materiałów Ministerstwa Zdrowia w ramach kampanii społecznych/