Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Bohaterki nie tylko powieści

Aleksandra Wielkopolan   08.03.2023

Historia Dnia Kobiet sięga początków XX wieku, kiedy to kobiety zaczęły manifestować swój sprzeciw wobec wyzyskowi ekonomicznemu oraz głosić hasła równości praw obywatelskich- do wykształcenia, pracy, głosowania, obejmowania stanowisk publicznych. Mimo, iż mamy wiek XXI problemy te wciąż dotyczą milionów kobiet na świecie, a działaczki ruchów kobiecych spotykają się z szykanami, tak jak dawniej sufrażystki.
Historycy też nie byli zbyt łaskawi opowiadać o zasługach kobiet dla rozwoju kultury i nauki, a taki jeden poeta pisał nawet coś o ”puchu marnym”;).
Na szczęście dziś dostępnych jest wiele publikacji ukazujących kobiety  w ich różnych rolach i po niektóre można sięgać już w bibliotece podstawówki.

Nasze wybrane propozycje: