Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychospołeczne, prawne i rodzinne.

Beata Stefańska   23.02.2023

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w razie problemów osobistych, rodzinnych, wychowawczych, czy kryzysu życiowego szukajcie pomocy i wsparcia.

Poniżej propozycja konkretnej pomocy.

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w 2023 roku zaprasza do korzystania z pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów osobistych i rodzinnych.

Pomoc nieodpłatnie dla klientów (odbiorców), dzięki dofinansowaniom z budżetów Miasta Łodzi i Samorządu Województwa Łódzkiego.

Z dotacji Miasta Łódź Fundacja realizuje także zadania „Prowadzenie mediacji rodzinnych” i „Propagowanie konstruktywnych metod rozwiązywania problemów w rodzinie – prowadzenie mediacji”.

Zgłoszenia na wizyty są przyjmowane telefonicznie tel. 794 430 463

lub pocztą elektroniczną: [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z Fundacją:

  • osoby zainteresowane rozwiązaniem różnych konfliktów rodzinnych poprzez mediacje
  • osoby doświadczone zjawiskiem alienacji rodzicielskiej (również jeśli zawiodły dotychczasowe próby przeciwdziałaniu tej formy przemocy)
  • poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychospołeczne, prawne i rodzinne
  • terapie indywidualne i rodzinne
  • mediacje
  • pomoc dzieciom w uczeniu się

pedagog szkolny Beata Stefańska