Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Ciekawa stronka-o Łodzi.

Aleksandra Wielkopolan   22.11.2022

Baedeker łódzki to, naszym zdaniem, obowiązkowa lektura dla łodzian i przewodnik dla tych wszystkich, dla których przejście po Piotrkowskiej to za mało, aby powiedzieć, że poznali nasze miasto.
Na początek, nie tylko z bibliotekarskiego obowiązku, rekomendujemy artykuł Lit-trip po łódzku, czyli czytanie miasta– wędrówkę śladami bohaterów książek, których akcja dzieje się w Łodzi.
A potem, choćby z „Perkalowym Dybukiem” Konrada Lewandowskiego, „Biednymi ludźmi z miasta Łodzi” Steva Sem-Sandberga, „Lampionami” Katarzyny Bondy, czy, pozostającym w znacznie lżejszym klimacie,
„Tangiem ortodonto” Joanny Fabickiej – spacer na ulicę Targową, Wschodnią, Próchnika, Ogrodową… W wyborze literatury może pomóc nasz baedeker (Czytamy książki o Łodzi).
…..
Powyżej przedstawiono propozycje tylko dla dorosłych czytelników. Z naszymi dziećmi możemy poznawać Łódź wspólnie czytając znajdujące się w szkolnej bibliotece: