Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Nagrody Prezydenta dla naszych nauczycielek

Aleksandra Wielkopolan   20.10.2022

W środę, 20 października, panie Beata Stefańska, pedagog szkolny i Agata Kucharczyk, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej otrzymały Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane wybitnym nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty.
Uroczyste wręczenie nagród przez Prezydent MŁ Hannę Zdanowską i  Wiceprezydent Małgorzatę Moskwę-Wodnicką odbyło się podczas gali zorganizowanej przez UMŁ z okazji dnia Edukacji Narodowej

Serdecznie Paniom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z podejmowanych coraz to nowych przedsięwzięć otwierających przed uczniami  przestrzeń do rozwoju w duchu empatii i kreatywności.