Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Wsparcie finansowe zapewnione przez UNICEF

Aleksandra Wielkopolan   02.01.2023

W ramach  wsparcia finansowego zapewnionego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF:

  1. aktualizujemy stronę www pod kątem dostępności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym uczniów uchodźców z Ukrainy;
  2. organizujemy zielone szkoły – w celu integracji uczniów z Ukrainy w społeczności szkolnej,
  3. wyposażamy  klub integracji wielokulturowej;
  4. zakupiliśmy różowe skrzyneczki (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu.