Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Wybieramy Samorząd Klasowy w klasie 7

Joanna Ogińska   21.09.2022

W naszej klasie odbyły się wybory do samorządu klasowego.

Wybór był trudny, gdyż w naszej klasie każdy świetnie pełniłby takie role.

Wyniki głosowania wypadły następująco :

Przewodniczącym został: Borys Cisowski 

Zastępcą przewodniczącego została: Zuzanna Kulesza 

                     Rolę skarbnika będzie pełnił: Tymon Szymański