Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Nasz Szkolny Dzień Zdrowia Psychicznego w SP 12 – 10 października

Beata Stefańska   20.09.2022

10 października, w naszej szkole – Szkolny Dzień Zdrowia Psychicznego pod hasłem:

„Zainteresowania i pasje – mój sposób na zdrowie psychiczne”

 • promocja zdrowia psychicznego uczniów,
 • promocja wśród dzieci i młodzieży postawy aktywności, które sprzyjają dobremu samopoczuciu,
 • zachęcanie uczniów, rodziców i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem zdrowia psychicznego,
 • odkrywanie przez uczniów swoich zainteresowań, hobby oraz aktywnego i twórczego spędzania  wolnego czasu.

 

W programie:

 • konkurs plastyczny dla klas 1-3 i 4-8 pt. „Zainteresowania i pasje – mój sposób na zdrowie psychiczne”,
 • zajęcia wychowawcze nt.  zdrowia psychicznego,
 • prezentacje uczniów w swoich klasach ich zainteresowań, pasji i hobby,
 • pogadanki pedagoga szkolnego i psychologa w klasach nt. jak dbać o dobre samopoczucie i nastrój.

Regulamin konkursu plastycznego- „Zainteresowania i pasje – mój sposób na zdrowie psychiczne”

Zapraszamy do udziału w konkursie, czekają na Was atrakcyjne nagrody!!!

Cele konkursu:

 • promocja zdrowia psychicznego uczniów,
 • promocja wśród dzieci i młodzieży postawy aktywności, które sprzyjają dobremu samopoczuciu,
 • zachęcanie uczniów, rodziców i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem zdrowia psychicznego,
 • odkrywanie przez uczniów swoich zainteresowań, hobby oraz aktywnego i twórczego spędzania  wolnego czasu.

Dwie kategorie: pierwsza dla uczniów klas 1-3, druga dla uczniów klas 4-8.

Prace w dowolnej technice oraz dowolnym formacie. Warunkiem koniecznym jest samodzielna praca ucznia.

Praca plastyczna ma przedstawiać zainteresowania, pasje, hobby ucznia.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz wyeksponowane na wystawie szkolnej. Po wystawie wrócą do autorów.

Składanie prac do 5 października (środa) u pedagoga szkolnego (gabinet 204 a) lub u Pani Emilii Skrzypiec (nauczyciela języka angielskiego).

 organizatorzy:
Beata Stefańska pedagog szkolny, Anna Zielińska -psycholog, Emilia Skrzypiec – n-l j. ang.