Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Projekty edukacyjne

Magdalena Dudaczyk   29.05.2022

W dniach 18-20 maja 2022 r. uczniowie klas siódmych prezentowali, w terenie, swoje projekty edukacyjne. Dzięki nim poznaliśmy atrakcje turystyczne Łodzi oraz zagospodarowanie doliny Bzury. Uczniowie byli perfekcyjnie przygotowani pod kątem merytorycznym i organizacyjnym. Dzięki pracy projektowej uczniowie doskonalili umiejętności współpracy. Przy okazji przekazali nam sporą dawkę wiedzy. Zrealizowaliśmy podstawę programową z zakresu geografii i tematów dotyczących mojej małej ojczyzny. Kolejne prezentacje projektów edukacyjnych będą odbywać się w szkole. Serdecznie zapraszamy! Czekają na nas projekcje filmów o Łodzi, makiety, analizy klimatyczne i wiele innych.