Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Kot szuka kota

Agata Kucharczyk   06.06.2022

Chcemy nawiązać kontakt ze szkołami, które mają koci element wyróżniający: na budynku (mural, element elewacji), w jego środku (obraz, figura wolnostojąca) lub w bezpośrednim otoczeniu i zechcą podzielić się z nami jego historią. Jesteśmy przekonani, że szkoły z „kocim pazurem” mają swój niepowtarzalny styl i są otwarte na świat, ludzi i potrzeby zwierząt. 

Bardzo prosimy użytkowników mediów społecznościowych o udostępnianie postu znajdującego się na naszym szkolnym Facebooku (link na końcu wpisu).

A oto pełna treść postu w trzech językach, zamieszczona na Facebooku:

Szkoła, sztuka, kot

W 2020 roku na ścianie naszej szkoły pojawił się  Łódzki/Ludzki Kot, jeden z pięciu murali, którymi młodzi artyści ozdobili budynki  naszego miasta w ramach  interdyscyplinarnego projektu artystycznego.

Koci mural wyróżnia naszą szkołę – jest jedynym takim na świecie. Odznacza się  walorami artystycznymi i stanowi dla nas  inspirację do podejmowania różnorodnych działań o charakterze edukacyjnym i charytatywnym na rzecz zwierząt oraz rozwijania twórczej aktywności uczniów. Więcej można przeczytać na naszej stronie internetowej sp12.edu.pl. Prywatnie – jest wśród nas wielu miłośników kotów i można o nas śmiało powiedzieć, że „mamy kota na punkcie kota”.

Chętnie nawiążemy kontakt ze szkołami, które mają koci element element wyróżniający:
na budynku (mural, element elewacji), w jego środku (obraz, figura wolnostojąca) lub
w bezpośrednim otoczeniu i zechcą podzielić się z nami jego historią.

Zapraszamy do  klubu szkół „z kocim pazurem”- oryginalnych, mających swój niepowtarzalny styl, odważnie podejmujących nowe wyzwania, otwartych na świat i ludzi.

#szkoła#sztuka#kot#streetart#zwierzęta

School, art, cat

In 2020, Łódzki / Human Cat appeared on the wall of our school. This is one of the five murals with which young artists decorated the buildings of our city within an interdisciplinary art project.

A cat mural, which is the only one of its kind in the world, distinguishes our school. With its undoubtful artistic values it is our inspiration for various educational and charitable activities for animals and developing our students’ creativity. You can read more on our website sp12.edu.pl.

Personally, many of us are cat lovers and we can safely say that „we are crazy about cats”.

We are eager to contact and start cooperation with schools which have a feline distinguishing element: on the building (mural, facade element), inside the building (painting, free-standing figure) or in the immediate vicinity and want to share its origins with us.

We invite you to the club of schools „with an edge” – original, with their own unique style, boldly taking up new challenges, open to the world and people.

Escuela, arte, gato

En el año 2020 en la pared de nuestra escuela apareció el hombre – gato, uno de los cinco murales, con los que los jóvenes artistas decoraron los edificios de nuestra ciudad al amparo del interdisciplinario proyecto artístico.

El mural del Gato destaca nuestra escuela – es único en todo el mundo. Se distingue por los valores artísticos y para nosotros constituye una inspiración para realizar actividades con el carácter educativo y caritativo a favor de los animales y también desarrolla la actividad creativa de nuestros alumnos. Más información – en nuestra página web sp12.edu.pl. Hay muchos amantes de los gatos entre nosotros y podemos decir que ¡estamos chiflados por el gato!

Con muchas ganas nos pondremos en contacto con las escuelas que tienen un elemento felino distintivo: en el edificio (un mural, un elemento de la fachada) adentro (cuadro, figura, escultura) o en el alrededor del edificio y quieren compartir su historia con nosotros.

Os invitamos al club de las escuelas “con la garra felina” – únicas, con su propio estilo, que toman los retos, que son abiertas al mundo y a la gente.

#escuela#arte#gato#streetart#animales