Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka/również w języku ukraińskim i rosyjskim.

Beata Stefańska   26.04.2022

od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą
porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie
ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.
Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której
wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji,
w jakiej się znaleźli. Nasi specjaliści umożliwiają także włączanie rodzin dzieci lub szkoły
w proces koniecznych zmian.
Ogromna w tym rola nas, jako osób dorosłych, aby uświadomić dzieciom i młodzieży
możliwość uzyskania takiego wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

 • https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ )
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,
 • Bezpieczny czat internetowy czat.brpd.gov.pl.
 • Ponadto z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży ukraińskiej w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania dyżury psychologów w języku ukraińskim i rosyjskim. Przebywający na terenie Polski małoletni z Ukrainy wymagają specjalnych oddziaływań psychologicznych, a także wsparcia informacyjnego, które dzięki dyżurowi psychologa biegle mówiącego w ich ojczystym języku w stanie otrzymać. Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: ww.brpd.gov.pl.
  Kwietniowe dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:
  27.04 – godz. 9-14
  27.04 – godz. 14-22
  28.04 – godz. 15-22
  Także w każdy poniedziałek w godzinach od 18 do 20 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.