Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Mikołaj dla bezdomnych zwierząt

Aleksandra Wielkopolan   22.12.2021

 

     Łódzkie Schronisko dla Zwierząt przy ulicy Marmurowej prowadzi akcję pod hasłem Święty Mikołaj
dla bezdomnych zwierząt.
W akcję, która trwać będzie do 30 grudnia,  zaangażowały się łódzkie biblioteki.

Gorąco rekomendujemy każdą akcję pomocy dla zwierząt i  działaniach podnoszących świadomość
o relacjach, tych właściwych, między człowiekiem i jego „mniejszymi braćmi”.