Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

„Łódź przeciw przemocy”

Beata Stefańska   13.04.2021

Przemoc łamie podstawowe prawa człowieka.  Możesz powiedzieć STOP i zwrócić się o pomoc.  Epidemia koronawirusa i związany z nią przymus odosobnienia zintensyfikowały zjawisko przemocy domowej, jak wynika z najnowszych doniesień medialnych. Izolacja społeczna, przebywanie na niedużej powierzchni, niepewność finansowa oraz nasilający się lęk o przyszłość zdecydowanie wzmagają to zjawisko. Pojawia się wiele negatywnych emocji, z którymi trudno sobie poradzić. Lęk, strach, poczucie zagrożenia, niepewność, utrata kontroli, napięcie emocjonalne, stres – to  niektóre z impulsów wywołujących agresję u osób dorosłych.
W okresie izolacji społecznej działa wiele instytucji udzielających niezbędnego wsparcia. Informuje o nich kampania na stronie
UMŁ „ Łódź Przeciw Przemocy”.