Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Beata Stefańska   08.04.2021

Szanowni Państwo,
z Ogólnopolskiego Raportu Badań Społecznych (2019) wynika, że rodzice nie zdają sobie sprawy ze skali cyberprzemocy. 15,8% rodziców wie, że ich dziecko doświadczyło przemocy słownej w internecie. Tymczasem 48,8% nastolatków twierdzi, że było ofiarą agresji słownej
w sieci. „Nie zagub dziecka w sieci” – Kampania Ministerstwa Cyfryzacji służąca bezpieczeństwu dzieci w sieci.
Celem kampanii jest uświadomienie rodzicom i opiekunom, że zagrożenia, z którymi dzieci mogą się zetknąć w wirtualnym świecie, są równie prawdziwe jak te pojawiające się w świecie realnym. Internet jest kopalnią wiedzy i rozrywki, jednocześnie nie można zapominać,
że jest też źródłem niebezpieczeństw, przed którymi rodzice mają chronić swoje dziecko. W ramach kampanii powstały pomocne materiały
o cyber-zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, min.: Poradnik dla Rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”.
Zapraszamy na stronę:  Nie zagub dziecka w sieci.