Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Kukuryku czyli wielkanocne cuda

Anetta Kasprzak vel Rosiak   01.04.2021

Mówi zając do baranka,
jaka piękna ta pisanka,
wtem z jajeczka wyszła kurka,
nastroszyła swoje piórka.