Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Klasa VIIID

Projekty edukacyjne

W dniach 18-20 maja 2022 r. uczniowie klas siódmych prezentowali, w terenie, swoje projekty edukacyjne. Dzięki nim poznaliśmy atrakcje turystyczne Łodzi oraz zagospodarowanie doliny Bzury. Uczniowie byli perfekcyjnie przygotowani pod kątem merytorycznym i organizacyjnym. Dzięki pracy projektowej uczniowie doskonalili umiejętności współpracy. Przy okazji przekazali nam sporą dawkę wiedzy. Zrealizowaliśmy podstawę programową z zakresu geografii i tematów dotyczących mojej małej ojczyzny. Kolejne prezentacje projektów edukacyjnych będą odbywać się w szkole. Serdecznie zapraszamy! Czekają na nas projekcje filmów o Łodzi, makiety, analizy klimatyczne i wiele innych.

Boiskowe czytanie

     Nieobecność nauczyciela języka angielskiego na lekcji sprawia, że  ta lekcja jest stracona ?
Nic podobnego.
Na bibliotecznych półkach znaleźć można bogaty zbiór książek autorów angielskich i anglojęzycznych. Literatura angielska w ciepły, majowy dzień, w pięknych okolicznościach przyrody szkolnego boiska
i w doborowym towarzystwie- to jest dopiero lekcja!

Strona: